EHEDG Sertifikasyonları

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)'nin hizmetleri arasında hijyenik gıda cihazı sertifikasyonu işlemleri de yer almaktadır. Bu kapsamda standart ve yöntemler geliştirilmiş; şu an sekiz EHEDG onaylı laboratuvarda ilgili testler yürütülmektedir

APACK olarak üyesi bulunduğumuz EHEDG sertifika verme sürecini başlattı. 2019 dan beri üyesi bulunduğumuz EHEDG çalışmaları kapsamında makine tasarımlarımızda hijyenik mühendislik tarafına doğru çalışmalarımız sürüyor. Yakın gelecekte hijyenik tasarım sertifikasyonu muhtemelen tercih edilen bir nitelik olarak karşımıza çıkacak. Bu bağlamda EHEDG sertifikasyonu ile ilgili haberi aşağıda paylaşıyoruz.

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)'nin hizmetleri arasında hijyenik gıda cihazı sertifikasyonu işlemleri de yer almaktadır. Bu kapsamda standart ve yöntemler geliştirilmiş; şu an sekiz EHEDG onaylı laboratuvarda ilgili testler yürütülmektedir Sertifikasyon işlemleri olumlu sonuçlanırsa cihazda EHEDG logosu kullanımına beş yıl için izin verilmektedir. EHEDG sayfasında oluşturulan veri tabanında geçerli sertifika sahibi cihazların listesi sunulmaktadır.

​​

EHEDG’nin sertifikasyonu iki sınıf üzerinden yapılmaktadır:

1) Sıvı ile temizlenebilen cihazlar EL CLASS (“Equipment cleaned with Liquids”) içinde yer almaktadır. Sınıf kapsamı 2000, 2009, ve 2014 yıllarında güncellenmiştir. Söz konusu sınıf içinde I ve II olarak tanımlanmış iki alt sınıf bulunmaktadır:

a) EL CLASS I: Kapalı cihaz olup; ıslak temizlik sökülmeden (yerinde) yapılır. Tasarımın incelenmesi ilk aşama olup devamında EHEDG Temizlenebilirlik Testi onaylı laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir.

b) EL ASEPTIC CLASS I: EL CLASS I kapsamına giren cihazlarda aynı zamanda sterile edilebilirlik ve bakteri girişi engellilik (sızdırmazlık) testleri de yapılır.

c) EL CLASS I AUX: Açık cihazlarda ıslak temizlik, sökülmeden (yerinde) yapılır. Tasarım incelenerek deneysiz olarak onay süreci tamamlanır. Bireysel cihazlar (pompa, vana vb.) genelde bu kapsamda değerlendirilirler. Çok sayıda bireysel cihazın bir arada olduğu sistem çözümlerinin (karıştırma tankı vb.) değerlendirilmesi yapılmaz.

d) EL CLASS II: Açık veya kapalı cihazlarda ıslak temizlik için sökülmesi (ayrılması) gerekir. Tasarımın incelenmesi sonucu deneysiz olarak sertifikasyon işlemi tamamlanır.

e) EL ASEPTIC CLASS II: Kapalı cihazlarda ıslak temizliğin sökülerek (ayrılarak) yapıldığı çözümler incelenir. Tasarımın incelenmesini takiben; EHEDG Temizlenebilirlik Testi, Sterile edilebilirlik Testi ve bakteri girişi engellilik (sızdırmazlık) testleri yapılır ve süreçler bir arada değerlendirilir.

 

2) Kuru olarak temizlenebilen cihazlar ED CLASS (“Equipment Dry-cleaned only”) başlığı altında sertifiye edilirler. Kapsam 2009’da ihtiyaçlar nedeniyle ortaya çıkmış ve 2014 yılında güncellenmiştir. Sınıf içinde I ve II olarak iki alt sınıf yer almaktadır:

a) ED CLASS I: Kapalı cihazlar ıslatılmadan kuru olarak temizlenirler. Bu işlem sökülmeden (ayrılmadan) yerinde yapılır. Tasarımın incelenmesi sonucu, deneysiz olarak kabul ya da red edilirler.

b) ED CLASS II: Açık ve kapalı cihazların kuru olarak temizlenebilmesi için sökülmeleri (ayrılmaları) gerekir. Tasarım incelenerek deneysiz olarak başvuru ile ilgili karar verilir.

Et, balık ve unlu mamuller gibi gıda maddelerinin ortam ile temasta olduğu açık sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Mevcut EHEDG standartları bu tip uygulamalarda kullanılan sistemleri kapsamamaktadır. Sektörün bu yöndeki ihtiyacı sonucu EHEDG açık sistemler için bir standart oluşturmuş ve Almanya, Fransa, İspanya’daki laboratuvarlar sertifikasyon ile ilgili hazırlıklarını tamamlamıştır. Önümüzdeki günlerde başvurular kabul edilmeye başlanılacaktır (https://www.ehedg.org/connects#article-218).

EHEDG Türkiye Sorumlusu
Prof.Dr. Onur Devres