HİJYENİK TASARIM

Salgının yol açtığı sağlık önlemleri  nedeniyle dünya üzerinde bizim sektörümüzde iş yapan firmaların masasına yeni kurallar konuluyor.

EHEDG'in hijyenik tasarım yönergeleri gıda işleme firmaları ve ekipman tedarikçileri tarafından yaygın olarak benimsendi ve uygulanıyor Bunun sonucunda gıda üretim ortamlarının ve işleme hatlarının temizlenebilirliğine yönelik uygulamalarda önemli katkıları oldu. Diğer taraftan gıda endüstrisi paydaşlarının tamamı henüz hijyenik tasarımın ne derece gerekli olduğunun yeterince farkında değillerdir.

Salgının yol açtığı sağlık önlemleri  nedeniyle dünya üzerinde bizim sektörümüzde iş yapan firmaların masasına yeni kurallar konuluyor. Bunlardan en önemlisi, özellikle gıda ve medikal sektöre hizmet veren makine üreticilerinin, makine tasarımında uymak zorunda kalacakları bir takım mecburiyetleri olacak.

Gerek EHEDG ve gerekse GFSI gibi oluşumların sertifikaları küresel gıda endüstrisi kuruluşları tarafından kabul edildiğinden dolayı; hijyenik tasarımın gıda güvenliği yönetim sistemlerine entegre edilmesi yeni kıyaslama gereksinimlerini karşımıza çıkartmaktadır. Sonuç olarak, gıda işleme ekipmanları geliştirme süreçlerinde artık hijyenik tasarımın merkezi bir rolü olacaktır. Ayrıca söz konusu yeni hijyenik tasarım kıyaslama gereksinimleri tüm gıda kalite standartları için açık ve birleşik bir temel oluşturduğundan dolayı, bunun gıda kalite sertifikasyon sistemleri üzerinde uyumlu bir etkiye sahip olması beklenmektedir"

Güvenli gıda üretimi, temizlenebilirlik etkinliğinin artırılması ile temizlik ihtiyacının azaltılması ile daha verimli ve sürdürülebilir gıda üretim süreçleri; küresel düzeyde çiftlikten çatala gıda tedarik zincirlerinde yer alan paydaşlar için ter temiz kalmış bir itibar kazandıracaktır.

Prof. Dr. Onur Devres'in kaleme aldığı değerlendirme sunumunu makaleler bölümünde incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Makaleler için tıklayınız