ISO 22000

Boyutları veya ürünleri ne olursa olsun, tüm gıda üreticilerinin ürünlerinin güvenliğini ve tüketicilerinin refahını yönetme sorumluluğu vardır.

APACK Makineleri uluslararası geçerlilikte ISO 22000 Gıda Ambalajına Uygunluk Sertifikasına sahiptir. 

Boyutları veya ürünleri ne olursa olsun, tüm gıda üreticilerinin ürünlerinin güvenliğini ve tüketicilerinin refahını yönetme sorumluluğu vardır. ISO 22000 setifikasının gerekçesi budur.

Güvenli olmayan yiyeceklerin sonuçları ciddi olabilir. ISO'nun gıda güvenliği yönetim standartları, kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olurken aynı zamanda ISO 9001 gibi diğer ISO yönetim standartlarıyla birlikte çalışır. Her tür üretici için geçerli olan ISO 22000, uluslararası bağlamda kullanılan gıda ve gıda türevleri bunların tedarik zinciri, ürünlerin uluslararası gümrük kurallarını aşmasına yardımcı olma ve insanlara güvenebilecekleri yiyecekler ulaştarıma amacıyla bir güvence alanı sağlamaktadır.

ISO’nun gıda standartları üreticilere, toptancılara, perakendecilere, devletlerin kural oluşturmasına ve en önemlisi son tüketicinin sağlıklı ürünler tüketmesine yardımcı olur.

ISO 22000 Belgesi, doğrudan veya dolaylı olarak gıda zincirine dahil olan bir kuruluşa bir gıda güvenliği yönetim sistemi (FSMS) oluşturabilmesi için gerekli koşulları belirtir:

a) Amaçlanan kullanıma uygun olarak güvenli ürünler ve hizmetler sağlayan bir FSMS'yi planlamak, uygulamak, işletmek, sürdürmek ve güncellemek;

b) Yürürlükteki yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu göstermek;

c) Karşılıklı olarak mutabık kalınan müşteri gıda güvenliği gerekliliklerini tanımlamak, değerlendirmek ve bunlara uygunluğu göstermek;

d) Gıda güvenliği konularını gıda zinciri içindeki ilgili taraflara etkili bir şekilde iletmek;

e) Kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uymasını sağlamak;

f) İlgili taraflara ürünün uygunluğu göstermek;

g) FSMS'sinin harici bir kuruluş tarafından belgelendirilmesini veya tescil edilmesini istemek veya bu belgeye bir iç değerlendirme veya kendi kendine uygunluk beyanı yapmak.

Bu belgenin tüm gereksinimleri geneldir ve boyut ve karmaşıklıktan bağımsız olarak gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerli olması amaçlanmıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan kuruluşlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yem üreticileri, hayvan yemi üreticileri, yabani bitki ve hayvan biçerdöverleri, çiftçiler, bileşen üreticileri, gıda üreticileri, perakendeciler ve gıda hizmetleri sunan kuruluşlar, yemek hizmetleri, temizlik, sanitasyon hizmetleri, nakliye, depolama ve dağıtım hizmetleri, ekipman tedarikçileri, temizlik ve dezenfektanlar, ambalaj malzemeleri ve diğer gıdayla temas eden malzemeler yer alır.

Bu belge, küçük ve / veya daha az gelişmiş kuruluşlar (örneğin, küçük bir çiftlik, küçük bir paketleyici-dağıtıcı, küçük bir perakende veya gıda hizmeti satış noktası) dahil olmak üzere herhangi bir kuruluşun kendi FSMS'lerinde harici olarak geliştirilmiş öğeleri uygulamasına izin verir.

Bu belgenin gereksinimlerini karşılamak için iç ve / veya dış kaynaklar kullanılabilir.