UYGUNLUK BELGELERİ

APACK, pek çok testten geçerek elde ettiği uygunluk sertifikaları ile hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırıyor. 

Apack uluslararası pazarda rekabetini güçlü tutmak için makinelerimizi kullanan sektörlerin talep ettiği bütün uygunluk sertifikalarını alıyor. 

İşin olmazsa olmazı CE sertifikası. Uluslararası pazara çıkabilmek için istenilen ilk belge olan CE  belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (European Economic Area) satılan bütün ürünlerin insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bunun için makineler akredite test kuruluşları tarafından elektrik / hammadde / kesici-delici parçalar / geri dönüşüm vb konularda uygunluk testlerinden geçerler.

ISO 9001 Sertifikası, firmanın belli standartlarda işletildiğini ifade eder. ISO 9001 belgesi, kuruluşun sürekli gelişmesini ve büyümesini sağlayan iş geliştirici bir ISO kalite belgesidir. ... Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır, bu konuda ilkeler ve kurallar koyar.

ISO 22000-2018  belgesi, gıda zincirinde "çiftlikten tabağa" tüm kurumları kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Makinelerin veya sistemlerin gıda üretimine uygunluğu belirtir. ISO’nun Yeni Yüksek Seviye Yapısı Annex SL ile uyumlu hale getirilen yeni ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda zincirindeki her ölçekten kuruluşa yeni nesil koşullar ve kurallar getiriyor. ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır. Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Resmi kurumlar ya da büyük firmalar, kullandıkları makinelerin yeni nesil kurallara dayalı olarak yeterli sertifikalara sahip olmasını istiyor. Gıda üretimi yapan firmalar, makine alımlarında / ihalelerde Gıda Üretimine Uygunluk belgesi talep ediyorlar. Aslında APACK Ambalaj makineleri gıda ile doğrudan temasa girmese de gıda üretiminin bir parçası olduğu için ISO 22000 belgesini almayı gerekli gördük.

APACK ülkemizde uzun yıllardır doğru ve yeterli bir ambalaj kültürünün yerleşmesi için çaba sarfediyor. Bu bağlamda biz de makinelerimizi gıda ve medikal alanlarda kullanmaya uygun hale getirdik. Kullandığımız paslanmaz çelik modeli AISI 304, mikrobiyal bulaşmaya neden olmayacak özelliklere sahiptir. Zaten EHEDG ile yaptığımız işbirliği neticesinde makinelerimizin tasarımını hijyenik koşullara ve kurallara uygun hale getiriyoruz. Kullandığımız vidaların yapısından, makine yüzeylerinin eğim derecesine, kullandığımız madenlerin niteliğine kadar pek çoy şeye dikkat ederek makinelerimizi imal ediyoruz.

APACK, pek çok testten geçerek elde ettiği uygunluk sertifikaları ile hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırıyor.