Bariyerli Filmler

Çok Katmanlı Basit Filmler, Antifog

Ambalaj çözümlerimizdeki en önemli unsurlardan birisi kullanılan tabaklar ve tabak kapatmada kullanılan esnek üst filmlerdir. Bu malzemelerin kimyasal ve fiziksel yapısı hem içine konan ürün ile uyum sağlamalı hem de istenilen raf ömrünü sağlamalıdır. Ürünün niteliğine göre seçilen ve hazırlanan filmler, ambalaj  süreci için kritik önemdedir.

Gıda ambalajında kullanılan esnek film türlerinden birisi "bariyerli filmler"dir. 

BARİYERLİ FİLMLER

Gıda maddeleri nem, oksijen, ışık, koku (aroma) gibi etmenlere karşı çok hassastır. Bu nedenle gıdaların ambalajlanması için seçilecek ambalaj malzemelerinin doğru olarak saptanması, gaz ve nem geçirgenlik özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir.

Bazı plastik malzemeler neme karşı, bazıları da oksijene karşı daha dirençlidirler. Farklı iki özellikte polimerlerin birleştirilmesi veya laminasyon işlemleri ile nem ve oksijene karşı dirençli filmler üretilebilmektedir. Bazı plastik malzemelere oksijen ve nem geçirgenliği direnci yüksek olan malzemeler ile kaplanarak bariyer özelliği eklenebilmektedir.

Bariyer özelliği; birim alandan, birim zaman içinde, belirli bir sıcaklıkta ve nem ortamında ambalaj malzemesinin geçirdiği oksijen, nem ve gaz miktarı olarak tanımlanır. Bariyer filmler, hassas ürünler için koruyucu özellikleri geliştirilmiş (nem, oksijen, karbondioksit, koku, ışık, vs.) çok özel malzeme ve laminasyonlarını içerir.

Örnek:  BOPP/coexPE-EVOH-PE, OPET-ALOx/PE

Oksijen Geçirgenliği (Oxygen Tranmission Rate – OTR) 
Plastik materyalin 23 ºC de ve 0 nisbi nemde, 1 m2 veya 100 İNÇ2 lik alandan geçen oksijen miktarının cm3 olarak ifadesidir.

OTR: “cc/m2/gün” veya “cc/100 inç2/gün” olarak gösterilir.

Gıdalar oksijene karşı oldukça duyarlıdır. Özellikle yağlı gıdalar oksijenin bulunduğu ortamlarda oksidasyona uğrayarak acılaşırlar. Şekerli gıdalarda ise karamelize olurlar. Ayrıca ambalajdaki oksijen mikroorganizmaların, özellikle küflerin gelişmesine ortam hazırlar. 

Nem Geçirgenliği (Vapor Transmission Rate – WVTR / MVTR)

Plastik materyalin 37 ºC de % 90 nisbi nemli ortamda 1 m2 veya 100 inç2 lik alandan, günde gram olarak geçirdiği nem miktarıdır.

WVTR: “g/m2/gün” veya “g/100 inç2/gün” olarak ifade edilir.

Bilindiği gibi gıdaların ana bileşeni sudur. Gıdalarda bozulma reaksiyonlarını kontrol eden su, sıcaklık derecesine bağlı olarak bulunduğu ortamda belli bir buhar basıncı gösterir. Gıdalar nem oranı ve sıcaklık derecesi değişmeyen bir ortamda bekletildiklerinde ya su alırlar veya verirler. Örneğin, bağıl nem oranı % 75 olan bir ortamda tutulan kraker nem kazanırken, aynı ortamda et nem kaybeder. Her hangi bir gıdanın nem oranının bilinmesi çeşitli teknolojik işlemlerin belirlenmesinde etkili olduğu kadar, ambalajlama ve depolama koşullarının belirlenmesinde de önem kazanır.

Birçok gıda, üretildiği yerden ve zamandan farklı yer ve zamanda tüketildiği için muhafaza ve taşıma işlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Ambalajlama gıdaların depolanması ve dağıtımı için gerekli bir yardım aracıdır. Bu yüzden ambalajlamanın birçok amacı bulunmaktadır.

Koruyucu özellikleri açısından ambalajın koruma görevini yönlendirebilmek için ambalajlanan ürünü olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesinde de yarar vardır. Bu etmenlerin önem düzeyleri ürün çeşidine ve özelliklerine göre değişmektedir. Gıdalar, özelliklerine göre nem, oksijen, karbondioksit, ışık, aroma, koku gibi etmenlerin bir ya da birkaçına karşı duyarlılık göstermektedir. Bu bağlamda ambalaj seçiminin olabildiğince doğru yönlendirilmesi için sisteme etki eden tüm faktörlerin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Filmlere uygulanan AntiFog uygulaması sayesinde paket içindeki buharlaşmadan ve nemden dolayı ürünün görülemez olmasını engellemektedir. Özellikle şeffaf ambalajlarda ürünün buhar ve nemden görünemez olması tüketicide ürünün bozulmuş olduğu algısını yarattığı için, bu tür ürünler için hazırlanan filmlere mutlaka AntiFog uygulamasının yapılmasını öneriyoruz. 

Filmlere uygulanan AntiFog uygulaması sayesinde paket içindeki buharlaşmadan ve nemden dolayı ürünün görülemez olmasını engellemektedir. Özellikle şeffaf ambalajlarda ürünün buhar ve nemden görünemez olması tüketicide ürünün bozulmuş olduğu algısını yarattığı için, bu tür ürünler için hazırlanan filmlere mutlaka AntiFog uygulamasının yapılmasını öneriyoruz. 

Uzun raf ömrü isteyen (6/18 ay), ihracata yönelik ürün uygulamalarında kullanılması zorunlu olup bariyer özelliği ürüne göre değişikli göstermektedir.

Bizler APACK olarak sürekli AR-GE faaliyetlerimiz ile esnek filmleri geliştirmekte ve müşterilerimizin kullanımına sunmaktayız. FOTOĞRAF GALERİSİ