APACK SERTİFİKALAR

Firmamızın almaya hak kazandığı sertifikalar

Firmamız, sektörümüzün gerektirdiği bütün ULUSAL / ULUSLARARASI sertifikalara sahiptir. Bazı sertifikasyonlara makineci olarak mecburiyetimiz olmamasına rağmen, müşterilerimize denetlemelerde ve akreditasyonlarda rahatlık sağlaması için bunları edinme kararı aldık.

Firmamızın kurumsal olarak edinmeye hak kazandığı ulusal ve uluslaraarası işletim belgeleri şunlardır:

ISO BELGELERİ

Uluslararası Standartlar Teşkilatına üye ülkelerin sayısı 162'dir. Teşkilat üyesi olan milli birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilir.

Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası Standartlar Teşkilatının faaliyet sahasına girer. Bu teşkilat talep üzerine özel bir ilmi standart konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart (IS) olarak yayımlar. Teknolojik ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları, her beş yılda bir gözden geçirilir ve gerekli değişiklikler yapılır.

 

ISO 9001 - Kalite Yönetim Standartı

 ISO 9001 standardı ilk yayınlanan standart olmakla birlikte en çok tercih edilen ISO kalite standardıdır. ISO 9001 kök standart olup diğer pek çok standart bu merkezi standardın üzerine kurulmaktadır. 

 

ISO 22000 - Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Standartı

ISO 22000 standardı, gıda güvenliği için artan uluslararası ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi amacıyla toplanan ISO komitesinin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda geliştirilmiş bir gıda güvenliği standardı olarak yayınlanmıştır. Güvenli olmayan gıdaların sonuçları ciddi olabilir. ISO'nun gıda güvenliği yönetim standartları, kuruluşların gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olurken, aynı zamanda ISO 9001 gibi diğer ISO yönetim standartlarıyla birlikte çalışır. Her tür gıda üreticisi için geçerli olan ISO 22000, küresel gıda içinde bir güvence sağlar. Tedarik zinciri, ürünlerin sınırları aşmasına yardımcı olmak ve insanlara güvenebilecekleri yiyecekleri getirmek amacıyla standartlar oluşturur.

 

ISO 13485 - Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Standartı

ISO 13485 standartına sahip olan kuruluş, tıbbi cihazın tasarımı ve geliştirilmesi, üretimi, depolanması ve dağıtımı, kurulumu veya servisi ve tasarım ve geliştirme veya ilgili faaliyetlerin (ör. teknik destek) sağlanması dahil olmak üzere iş döngüsünün bir veya daha fazla aşamasında yer alabilecek yetkinliğe sahiptir. 

 

ISO 45001 - İş Güvenliği Kalite Yönetim Standartı

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir ve kuruluşların işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önleyerek ve proaktif olarak iyileştirerek güvenli ve sağlıklı işyerleri sağlamalarını sağlamak için kullanımı için rehberlik eder. İş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini (sistem eksiklikleri dahil olmak üzere) en aza indirmek, İSG yönetimini ele almak için bir İSG yönetim sistemi kurmuş olan firmalara verilir.

 

COVİD-19 Pandemik Süreç Yönetim Standartı

APACK olarak bütün dünya yaşamını altüst eden salgın sürecinde çok dikkatli davrandık. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü bütün tedbirleri aldık. Düzenli ilaçlama, hasta arkadaşlarımızın karantina süreçleri, çalışanların temas kısıtlamaları, maske kullanımına çok önem verdik. Toplantı odalarında kendi mühendislerimizin imal ettiği ozon sistemli hava sterilizasyonu uyguladık. İş görüşmelerimizi uzaktan iletişimle gerçekleştirdik. Bu zorlu süreçten çok şükür ki kayıpsız, kazasız, hasarsız çıkmayı başardık. 

Covid-19 pandemi süreci ve devamında firmamızdaki hijyen kurallarının uygunluğu, enfeksiyonu önleme ve denetleme çalışmalarındaki hassasiyetimiz neticesinde sertifika almaya hak kazandık.

 

CE Belgesi - Conformité Européenne - Avrupa Uygunluğu Belgesi

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Neredeyse bütün dünya ticaretinde taraflar tarafından talep edilen bir belgedir.

CE işareti, ürünün menşe ülkesine bakılmaksızın Avrupa Ekonomik Alanının herhangi bir yerinde serbestçe satılabileceğini gösterir. CE logosundan ve varsa uygunluk değerlendirme prosedürüne dahil olan onaylanmış kuruluşun dört haneli kimlik numarasından oluşur. "CE", "conformité européenne"nin (Fransızca "Avrupa uygunluğu" anlamına gelen) kısaltmasıdır.

APACK Makinelerinin hepsi ulusal veya uluslararası pazar için gerekli olan bu belgeye MARKA/MODEL esasına dayalı olarak hak kazanmıştır. Her model makinemiz tek tek CE standartlarına uygunluk belgesine sahiptir. 

Belgeler süreli olduğu için, süre bitiminde firmalar yeniden bu uygunluk denetimlerine tabi tutulurlar.