Skin Ambalaj

Ürünler Kendini Gösteriyor

1970'lerde geliştirilen Skin Ambalaj yöntemi, ürünün üzerini ikinci bir deri gibi koruyucu malzeme ile kaplama teknolojisidir.

Sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz ambalaj makinelerimiz artık çağdaş ambalaj yöntemlerinden birisi olan Skin Ambalaj da gerçekleştirebilecek şekilde yenilendi. SKIN ambalaj teknolojisinde üst film ürünün bittiği noktadan ihtibaren tabağa yapışmakta ve ürünün şekil ve konumu bozulmadan uzun süre gıdanın dayanmasını sağlamaktadır. Hem makine teknolojisi hem de üst filmi farklıdır. Tabak içine yerleştirilen ürünlerde yaklaşık 10 mm, özel uygulamalarda ise 35 mm ürün yüksekliğine kadar çıkılabilmektedir. Vakum istasyonunda ısıtılan üst film ani olarak alt tabağa vakumlanmakta, böylece  sıcak olan film ürünün bittiği noktadan ihtibaren tabağa kaynak olmaktadır.

Gıda ürünlerinin ambalajında en önemli faktör ürün ile dış ortamın bağlantısını kesmektir. Bu şekilde ürünün bozulması yavaşlatılır ve raf ömrü uzar. MAP (Modified Atmosphere Packaging) veya CAP (Controlled Atmosphere Packaging) denilen yöntemlerde, ürünün içine konulduğu kap kapatılırten, ürün ile kapak arasında kalan hava tamamen vakumlanarak dışarı alınır ve yerine, ürünün bozulmasını, çürümesini, küflenmesini yavaşlatacak gazlarla doldurulur. Skin Ambalaj yönteminde ise, ürünün konulduğu kaptaki hava tamamen boşaltılır, üst film çeşitli tekniklerle ürünün şeklini alacak şekilde üzerine kapatılır. Böylece ürünün dış ortam ile bağlantısı tamamen kesilir. Bugünkü teknolojilerde diğer ambalaj yöntemlerine göre üretimi biraz daha yavaştır. Ancak raf ömrünü dikkat çekecek kadar uzatır.Elbette SKIN yönteminde kullanılan tabaklar ve üst filmler farklı niteliklere sahiptir. Farklı teknolojilerle üretilir ve katmanlandırılır.

SKIN ambalajı yapabilen makinelerin teknolojisi de diğerlerinden farklıdır. Temel çalışma prensibi benzese de skin yapabilmek için üst filmin birtakım işlemlerden geçirilmesi ve sonra ürün üzerine uygulanması gereklidir.

SKIN ambalaj yöntemi çevreci teknolojisiyle ürün ve ambalaj atığını azaltır. Doğayı kirleten katkı maddeleri ve gaz kullanımına ihtiyaç yoktur. Özellikle hızlı kentleşen bölgelerde, gelişen ekonomilerde özellikle et ve et ürünlerinde ambalajlı ürünlerin tüketimi büyük bir hızla artmaktadır. SKIN ambalaj yöntemi geliştirileli epeyce zaman geçmiş olsa da, piyasanın kullanabileceği maaliyetlere daha yeni yeni ulaşabilmiştir. Yapılan bir araştırmaya göre kullanımı giderek artan SKIN ambalajların piyasa hacmi 2020 yılında 10 Milyar Amerikan Dolarını aşacak gibi görünüyor.FOTOĞRAF GALERİSİ


ÜRÜN VİDEOLARI