Su Ürünleri

Taze ve Katma Değerli Su Ürünleri Ambalajı

Ülkemiz; iklim, toprak yapısı üç tarafı denizlerle çevrili gölleri, barajları, akarsuları ve kaynak suları ile su ürünleri potansiyeli bakımından oldukça şanslı bir ülkedir.
Ülkemizin 8.333 km kıyı uzunluğu ve denizlerle birlikte yaklaşık 26 milyon hektar kullanılabilir su ürünleri üretimine uygun alanı bulunmaktadır.
Söz konusu alanın yaklaşık: % 95'ini denizler (24.607.200 ha), % 1.3'ünü baraj gölleri (342.377 ha), % 3.5'ini doğal göller (906.118 ha) ve yaklaşık % 0.1'ini de (15.500 ha) göletler oluşturmaktadır.

Sulama ve enerji amacıyla yapılan baraj gölleri ve göletlerinin sayısı her geçen gün artan Türkiye'nin su ürünleri üretim alanının yaklaşık % 5'lik payını oluşturan doğal göl, gölet ve baraj göllerinin toplam yüzey alanı 1.263.995 ha dır. Ayrıca yaklaşık 178.000 km uzunluğunda akarsuyu bulunmaktadır

Türkiye’yi çevreleyen farklı karakterlere sahip dört ayrı deniz, balık türleri açısından büyük zenginlik sağlamaktadır.
- Karadeniz’de 165, - Marmara’da 200,
- Ege Denizi’nde 300 ve - Akdeniz’de 500 dolayında balık türü bulunduğu ifade edilmesine rağmen, bu türlerin bir çoğu yok olma noktasına gelmiştir.

Türkiye su ürünleri üretimi bakımından Dünyadaki 161 ülke arasında otuz üçüncü, Avrupa Birligi ülkeleri arasında dördüncü ve Akdeniz ülkeleri arasında da üçüncü sırada yer almaktadır. Insan beslenmesinde, hayvansal protein açıgının giderilmesinde en önemli besin kaynagı olan su ürünlerinin üretim potansiyeli sınırsız olmadıgından ve nüfus arttıkça üretimin de sürekli olarak arttırılması mümkün olmadıgından, kişi başına düşen su ürünü miktarı belirli bir seviyeden sonra azalmaya başlayacak ve talep üretim miktarıyla sınırlı kalacaktır.

Son birkaç yıla kadar genellikle taze olarak tüketilen su ürünleri, günümüzde soğutma, işleme, ambalaj, tuzlama, konserve, tütsüleme, kurutma, salamura gibi işleme ve muhafaza teknolojilerine tabi tutularak tüketicilere sunulmaktadır. Türkiye’de son yıllarda şoklama ve hızlı soğutma teknolojilerinin yanı sıra, yeni tenolojiler ile ileri işleme, konserve, füme ve degişik ürün elde etmeye yönelik uygulamalar da yaygınlaşmaktadır.

Bu aşamada ön hazırlık, proses ve ambalaj açısından pek çok yeni teknoloji uygulamasını sizlerle duyurmak istiyoruz. Bazı sektörlerde kullanmaya başladığımız bu uygulamalar ile sizleri yepyeni bir Dünya’nın kapısını açıyoruz…

Çabuk bozulabilen tüketime/kullanıma hazır gıdalar patojenik organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyal güvenliği sağlamak için, kontrollü ısıtma/soğutma şartları altında minimal işleme ve depolama kombinasyonlarıyla ürün güvenliğini açısından büyük önem taşımaktadır.

Minimal işlenmiş gıdalar, gıdada mümkün olduğunca az değişikliği amaç edinen ve aynı zamanda üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte yeterli raf ömrünü sağlayan bir dizi modern teknoloji kullanılarak üretilir. Koruyucu madde çok az içeren ya da hiç içermeyen ve yeni pişmiş tadını sağlamak için hafif ısıl işlemlere maruz kalmış gıda ürünleri hazır gıda tüketiminde yepyeni bir konsept oluşturmaktadır.

Su ürünlerine değer katmanın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu görebildiğimizde yapılacak çalışmalar için bir eylem planı hazırlayıp profesyonel bir ekip ile yola çıkmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz.FOTOĞRAF GALERİSİ