Taze Gıda / Salata

Doğranmış ve Bütün Olarak Sebze, Meyve, Salata Ambalaj Çözümleri

APACK, taze gıdaların ve salataların hazırlanması, işlenmesi ve ambalajlanması konusunda çözümler üretmektedir. APACK'ın temsilcisi olduğu gıda işlem makineleri üreten uluslararası firmalar, her türlü ihtiyaca yönelik makineler imal etmektedir. Taze sebze, meyve ve salata üreten firmalar, ürünlerini piyasaya sunmadan önce artık birtakım yıkama, temizleme, kurutma ve paketleme işlemleri yapmak zorundadır. APACK bu konularda sorunsuz ve sürekli hizmet ve destek vermektedir.  

Çabuk bozulabilen tüketime hazır gıdalar patojenik organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyal güvenliği sağlamak için, kontrollü ısıtma/soğutma şartları altında minimal işleme ve depolama kombinasyonlarıyla ürün güvenliğini tekolojinin kritik noktalarını oluşturmaktadır. Yapraklı ve köklü ürünler için ön hazırlık, dilimleme ve doğrama, kademeli yıkama, böcek-sinek ayırıcı, altermatif kurutma, köklü ürün soyma, küp dilimleme ile ambalaj çözümlerimiz gerek küçük gerekse endüstriyel üretimin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgiyi kavrayan, yararlanmasını bilen ve etkili bir şekilde kullanarak müşterilerine yeni değer sağlayanlar için ürettiğimiz bilgi aslında bir fırsattır. Doğru ticari kararlar alabilmek için doğru bilgilerin gerçek zamanlı olarak doğru yerlere aktarılması gerekir. Tabiki verimli çalışabilecek ekipmanlarda zincirin önemli halkasıdır.

Sadece suyla yıkama ürünün mikrobiyel yükün azaltılmasında tek başına etkili ve yeterli değildir.

Mikrobiyel yükü azaltmak için yıkama suyunun içinde bir miktar klor bulunmalıdır. Yıkama Sistemleri tek kademeli veya ürün tarladan geliyor ve çamur içeriyorsa iki kademeli olması tavsiye edilir. Her bir ünite iki pompa ile türbülanslı yıkama yapar ve duş ile durulanarak soğuk su ile yıkanır. Su filtreden geçirilirek tekrar kullanılır. Kirlenmemesi içinde bir miktar taşırılır. Yıkama işleminden sonra ürünler santrifüj yöntemiyle kurutulur. Ürünün ambalajlanmadan önce tamamen kuru olması gerekir. Çünkü, üzerindeki su damlacıkları ürün daha çabuk bozulmasına neden olacak ve raf ömrü kısalacaktır. Ayrıca salataların sosla iyice karışabilmeleri için salata malzemesinin yıkandıktan sonra kurutulmuş olması gerekir.

Minimal işlenmiş gıdalar; gıdaların besin değerinde en az kaybı hedefleyerek üretimden tüketiciye mümkün olduğunca az değişikliği amaç edinen ve aynı zamanda üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte yeterli raf ömrünü sağlayan bir dizi modern teknoloji kullanılarak üretilebilir. Gıdalarda bulunan patojen organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyel güvenliği sağlamak için, kontrollü soğutma şartları altında, minimal işleme, porsiyon ambalaj, ısıl işlem uygulama ve depolama kombinasyonlarıyla güvenli gıda üretimi gerçekleştirilir.

Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir odağın ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesi ile/kontrol altında tutulması ile, sorunların giderilmesi olarak da ifade edilebilen HACCP, “kritik kontrol noktaları (CCP)” nın belirlenmesi, riskin azaltılması, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesidir. İlk kez uzay çalışmaları için gündeme gelen bu kavram, sonraları ABD’de endüstriye uyarlanmış ve giderek Avrupa’ya yayılarak topluluk üyelerinde kullanım alanı bulmuş ve bazı sektörler için de zorunluluk olarak tanınmıştır.

Bu sistem temelde son üründeki kontrole bağlı gecikmeler veya dönüşümsüz olumsuzluklar sonucu, geliştirilebilecek tehlikeleri engelleyen koruyucu önlemleri baştan belirlemeyi prensip edinmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için konusunda uzman APACK mühendislerine danışabilirsiniz.

 FOTOĞRAF GALERİSİ